menu


*odpłatności*

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
W ramach wnoszonej przez Państwa comiesięcznej opłaty (czesnego) oferujemy:
 
Rodzice zobowiązani są do uiszczania czesnego, co miesiąc z góry,
w terminie od 1-go do 10- go każdego miesiąca w siedzibie przedszkola lub na konto bankowe przedszkola

Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

 NUMER KONTA BANKOWEGO:

Niepubliczne Przedszkole Nr 4 ”o profilu edukacyjno-przyrodniczym „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”
ul. Łąkowa 2; 64-800 Chodzież
Wielkopolski Bank Kredytowy / oddział Chodzież
Nr konta 98 1090 1317 0000 0001 1966 9720

 

Opłata stała za pierwsze dziecko            - 240,00 zł                            100% opłaty stałej

Opłata stała za drugie dziecko               - 144.00 zł                               60% opłaty stałej

Opłata stała za trzecie i kolejne dziecko  -  96, 00 zł                               40% opłaty stałej

Dzienna stawka żywieniowa to 5,00  zł.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu stawka ta jest zwracana.