menu


*diagnoza w przedszkolu*

Diagnoza w Przedszkolu „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” szansą na sukces dziecka w szkole.

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Celem diagnozy jest opracowanie systemu gromadzenia, analizy i przetwarzania informacji dotyczących rozwoju dzieci 6-letnich, który ma za zadanie pomóc: Czym jest diagnoza?
Diagnoza stanowi punkt wyjścia pracy nauczyciela, pozwoli na uchwycenie wielkości zmian dokonanych w dziecku i określenie, co dalej należy zrobić by wspierać jego rozwój.

Metody diagnozowania rozwoju dziecięcego:
Najpełniejsze informacje o dziecku można uzyskać: Gromadzenie danych i informacji do diagnozy uzupełniamy rozmową z rodzicami, wywiadem, testem.

Etapy diagnozy:
1. Październik
Przeprowadzenie obserwacji wstępnej 
Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem

2. Listopad
Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej diagnozy

3. Listopad/maj
Realizacja działań edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, współpraca ze specjalistami.

4. Maj/czerwiec
Diagnoza końcowa indywidualna i na poziomie grupy.  
Przekazanie informacji rodzicom.

Rodzice są systematycznie informowani o wynikach diagnozy, co pozwoli na ujednolicenie działań wspierających dziecko zarówno w domu jak i w przedszkolu.

Korzyści wynikające z przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej:

Wyrównanie startu szkolnego